COBIT Foundation

Komplexní know how, jak používat COBIT Foundation 2019 v praxi. Intenzivní třídenní kurz vám představí rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů, získáte  potřebné znalosti k úspěšnému absolvování certifikační zkoušky nadace COBIT 2019, včetně komplexního pochopení rámce COBIT 2019 a seznámíte se šesti klíčovými principy řízení.

Virtual Training nebo e-Learning?

Máme dostatečnou flexibilitu, takže vybírat můžete jak prezenční termíny, tak online kurzy.

Zkuste živý kurz virtuálně

Target Group

Tento třídenní kurz zdůrazňuje koncepty, modely a klíčové definice rámce COBIT. Jak identifikovat souvislosti, přínosy a klíčové důvody pro použití COBITu jako rámce pro správu informací a technologií.

Kurz je vhodný:

 • CIO
 • Auditors
 • IT Management
 • Business Management
Target Group

Získané znalosti

 • Popis a účel produktů COBIT
 • Struktura a formát rámce COBIT 2019
 • Přínosy důvody pro použití COBITu v praxi
 • Jak navrhnout a provést úspěšné řízení v praxi

COBIT 2019

Komplexní rámec COBIT společnosti ISACA, známý jako hlavní rámec pro správu podnikových I&T, zjednodušuje proces správy vaší organizace. Nejnovější verze COBIT 2019, přizpůsobuje a mapuje další hlavní standardy, směrnice, rámce a pravidla shody

COBIT guide 2019

Introducing

Správná strategie je důležitým prvkem při řízení podniku a díky metodice COBIT 2019 získáte best practise a vyvarujete se zbytečných chyb.

COBIT 2019 je speciálně navržen tak, aby dobře hrál s ostatními. Poskytuje pokyny, které vám pomohou integrovat průmyslové standardy, směrnice, předpisy a osvědčené postupy jedinečné pro váš podnik.

Introducing

COBIT 2019

Framework for Enterprise Governance of Information and Technology (EGIT)

COBIT, Enterprise IT

COBIT is a framework for the governance and management of enterprise information and technology, aimed at the whole enterprise.

Enterprise I&T means all the technology and information processing the enterprise puts in place to achieve its goals, regardless of where this happens in the enterprise. Enterprise I&T is not limited to the IT department of an organization, but certainly includes it.

COBIT, Enterprise IT

The COBIT 2019 framework

Rámec pro správu a řízení podnikových I&T
COBIT definuje konstrukční faktory, které by měl podnik brát v úvahu při vytváření nejlépe vyhovujícího systému správy
COBIT definuje komponenty pro budování a udržování systému správy

Harmonogram

První den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

Klíčové koncepty a terminologie COBIT 2019

 • Struktura a formát COBIT 2019  - framework
 • Proč se COBIT používá jako rámec správy informací a technologií
 • Obchodní přínosy

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Analyzing Six Governance Principle 1/2

 • Objasnění účelu
 • Výhody realizace

 • Optimalizace rizik a zdrojů

 • Podpora vytváření obchodní hodnoty prostřednictvím IT

 • Transformace potřeb zúčastněných stran na podnikatelnou strategii, kterou lze uplatnit

 • Převedení podnikových cílů na vysoké úrovni do konkrétních cílů souvisejících s IT

Holistický přístup

 • Hodnocení klíčových součástí systému správy

Dynamický systém řízení

 • Vytvoření dynamického systému správy

12:15 – 13:15

Lunch Menu | Oběd

13:15 – 14:45

ANALYZING Six Governance Principles 2/2

Správa odlišná od řízení

 • Vztahy mezi správou a řízením
 • Rozlišování mezi správou a řízením v podniku

Přizpůsobeno podnikovým potřebám

 • Využití konstrukčních faktorů k vytvoření podnikového systému správy
 • Použití variant COBIT k přizpůsobení pro konkrétní účel nebo kontext

Komplexní systém řízení

 • Propojení klíčových rolí a činností
 • Rámec pro vedoucí pracovníky v oblasti podnikání a IT

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

ANALYSING THE THREE GOVERNANCE FRAMEWORK PRINCIPLES

Základní koncepční model  

 • Identifikace klíčových komponentů
 • Vztahy mezi klíčovými komponenty
 • Maximalizace konzistence a umožnění automatizace

Otevřené a flexibilní

 • Aktualizace obsahu
 • Řešení nových problémů  
 • Zachování integrity a konzistence

Přizpůsobeno hlavním standardům

 • Sladění COBITu a souvisejících norem, rámců a předpisů

Druhý den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

THE GOVERNANCE SYSTEM AND COMPONENTS

COBIT 2019 Core Model

 • Struktura pěti domén
 • Čtyřicet cílů správy a řízení

Zásady, politika, principy

 • Splnění požadavků správné praxe pro rozsah, shodu, výjimky a monitorování
 • Porozumět vztahu mezi složkami cíle správy

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Procesy

 • Analýza zásad tří správních rámců
 • Kontrola klíčových charakteristik kategorií cílů procesu

Organizační struktura

 • Klíčové body COBIT
 • Prováděcí postupy pro operace, delegování odpovědnosti a
  rozhodování

12:15 – 13:15

Lunch Menu | Oběd

13:15 – 14:45

Kultura, etika a chování

 • Vztah organizační a individuální etiky s cíli
 • Vytváření, povzbuzování a udržování požadovaného chování

Informace

 • Kontrola kategorií kvality informací
 • Propojení pěti kroků informačního cyklu s informacemi
  aktivátory
 • Použití atributů informací na vrstvy
 • Posouzení kontextu a kvality informací pro uživatele s klíčovými atributy

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Služby, infrastruktura a aplikace

 • Analýza pěti principů architektury, kterými se řídí IT

Lidé, dovednosti a kompetence

 • Mapování kategorií
 • Definování požadavků 

Třetí den
Skrýt agendu
Otevřít agendu

09:00 – 10:30

PERFORMANCE MANAGEMENT WITH COBIT 2019

Zásady, řízení, výkon

 • V souladu s koncepčním modelem
 • Jednoduché pochopení a použití COBIT 2019
 • Poskytování spolehlivých, opakovatelných a relevantních výsledků

10:30 – 10:45

Coffee break

10:45 – 12:15

Řízení výkonu procesů

 • Schéma schopnosti procesu založeného na CMMI
 • Šest úrovní schopnosti procesu

12:15 – 13:15

Lunch menu | Oběd

13:15 – 14:45

DESIGNING AND IMPLEMENTING A TAILORED GOVERNANCE SYSTEM

Proces návrhu

 • Využití konstrukčních faktorů a variant
 • Pochopení potřeby přizpůsobení

Vztah mezi návrhem a implementací

14:45 – 15:00

Coffee break

15:00 – 17:00

Přístup založený na sedmi fázích COBIT 2019

Cílem metodiky COBIT je umožnit podnikům všech velikostí udržovat kvalitní informace za účelem podpory strategických obchodních rozhodnutí, dosahování strategických cílů a dosahování obchodních výhod prostřednictvím efektivního a inovativního využití IT.

 • Délka bloku 45 minut
 • Vyučovacích hodin 24 hodin
 • Občerstvení YES
 • Zkouška
 • Předpoklady

  Získané znalosti v oblasti IT managementu

Formát zkoušky

Certifikace COBIT 2019 potvrzuje vaši odbornost při využívání současné verze rámce COBIT ISACA.

TAYLLORCOX ATO (Accredited Training Organisation) vás připraví v intenzivním 3 denním kurzu na úspěšné složení certifikační zkoušky, která je zaměřená na prokázání praktických znalostí COBIT 2019
 • Uzavřená kniha
 •  Délka testu: 2 hodiny trvání
 • 75 otázek s možností výběru z více možností (49/75)
 • Potřebný počet bodů:  65% k úspěšnému absolvování
Formát zkoušky

Jak kurz hodnotí absolventi?

V čem jsou naše reference výjimečné? Nejsou to jednorázové akce. K nám se lidé vrací rádi a nezavírají před námi dveře.

Podívejte se na úplný seznam referenčních klientů, kteří na nás nedají dopustit.

Vaše hodnocení
*****

Chcete to připravit na míru? Kontaktujte nás!

Zavolejte nám a my vám poradíme.

Jsme vám k dispozici na telefonním čísle +420 222 553 101 vždy od pondělí do pátku: 9:00 - 17:00.

*položky označené hvězdičkou jsou povinné

Chcete získat dárek k narozeninám?