ITIL v3 certifikace

Certifikační schema ITIL® se skládá z řady kvalifikací, které jsou zaměřené na různé aspekty osvědčených postupů "best practice" na základě IT specializací. Celkové schema obsahuje 5 úrovní rozdělených do dílčích témat.

  ITIL v3 schéma

  Kariérní mapa ITIL certifikací

  Axelos uplatňuje systém kreditů, které získáváte za každou úspěšně absolvovanou certifikaci. 

  Za každou úroveň získáte ekvivalentní počet bodů, které je přímo úměrný náročnosti a obsahu zkoušky. Každý kandidát tak po absolvování Axelos certifikace tak získá nejenom certifikát, ale zároveň i odpovídající kredity.

  ITIL® Practitioner je nová a nepovinná certifikace. Nicméně oceněná +3 kredity, které jsou vyžadované pro překonání hranice 17 kreditů. Poté můžete složit komplexní zkoušku ITIL MALC a následně získat certifikaci ITIL Expert, nebo ITIL Master.

  ITIL v3 schéma

  ITIL v3 certification scheme flow

  ITIL v3 certification scheme

  ITIL® Foundation certifikace

  Základní (vstupní) certifikace tohoto "best practice" IT frameworku

  Absolventi kurzu skládají zkoušku z klíčových prvků metodiky, konceptů a terminologie. Musí prokázat znalosti vazeb mezi etapami v celém životním cyklu IT služeb. Včetně jednodlivých procesů a zdůvodnění jejich přínosů pro řízení IT.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 60min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 65% (26 otázek ze 40)

  ITIL® Foundation kurz>

  ITIL® Foundation certifikace>

  ITIL Foundation zkouska

  ITIL® Practitioner certifikace

  Nejnovější program v portfoliu ITIL® rozvíjí znalosti získané v úrovni Foundation do praktických tipů, a postupl jak s pomocí frameworku realizovat vaše IT projekty. 

  Přípravný kurz obsahuje pouze 20% teorie a 80% praktických scénářů, na kterých si skvěle procvičíte IT Service Management. 

  Mezi největší přínosy patří lepší efektivita, zvýšení produktivity, zavedení principů kontinuálního zlepšování, posílení spolupráce a koordinace mezi IT a zbytkem organizace. ITIL® Practitioner se zároveň skvěle doplňuje se standardy jako DevOps, SCRUM a další..

  Formát zkoušky:

  ITIL® Practitioner kurz>

  ITIL® Practitioner certifikace>

  ITIL Practitioner zkouska

  ITIL® Intermediate

  Skupinu modulárních kurzů, které jsou určeny absolventům úrovně Foundation 

  Každý z modulů Intermediate má jiné zaměření v oblasti IT Service Managementu. Moduly jsou rozděleny do 2 kategorií Lifecycle a Capability Stream. Výhodou Lifecycle je, že se více zaměřuje na praktické a strategické řízení IT služeb.

  ITIL® Service Strategy

  ITIL Intermediate Service Strategy certifikace

  Service Strategy (SS) je prvním z pěti modulů ITIL Intermediate Service Lifecycle

  Absolventi se naučí manažerské techniky zahrnující návrh, vývoj a implementace IT služeb, které reflektují strategii organizace.

  V modulu SS získáte znalosti a techniky, které vám pomohou řídit rizika, plnit a rozvíjet strategické cíle v rámci organizace nebo určitého programu. Strategie bývá v organizacích často podceňována. Uplatňováním best practice ITIL zlepšíte komunikaci a posílíte zainteresovanost jednotlivých členů týmu.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)

  ITIL® Service Strategy kurz>

  ITIL® Service Strategy certifikace>

  itil service strategy zkouška

  ITIL® Service Design

  ITIL Intermediate Service Design certifikace

  Service Design (SD) je certifikace v úrovni ITIL® Intermediate v kategorii Service Lifecycle stream

  Zaměřuje se na návrh IT služeb a zahrnuje témata IT architektury, procesů, principů a dokumentace. Absolventi budou připraveni pracovat na projektech návrhu IT služeb, které odpovídají potřebám organizace. 

  Naučíte se techniky pro neustále zlepšování v rámci životního cyklu IT. Ukážeme vám jak řídit vývoj a integraci IT služeb až do nasazevní v procesech organizace.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)
  • Povinné předpoklady: ITIL Foundation level (certificate)
  • Pomůcky u zkoušky: Nejsou povoleny. Politika uzavřené knihy.

  ITIL® Service Design kurz>

  ITIL® Service Design certifikace>

  itil service design zkouška

  ITIL® Service Operation

  ITIL® Intermediate Service Operation modul

  Další z modulů ITIL® Service Lifecycle. SO se zaměřuje se na principy, procesy, provozní činnosti a funkce, které pomáhají organizacím úspěšně řídit výkon svých produktů a služeb. 

  Service Operation také prokazatelně zlepšuje správu IT služeb. Uplatňováním těchto principů pomáhá organizací zvládat provozní činnosti efektivně.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 60min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 65% (26 otázek ze 40)

  ITIL® Service Operation kurz>

  ITIL® Service Operation certifikace>

  itil service operation zkouška

  ITIL® Service Transition

  ITIL® Intermediate Service Transition

  Tento modul se zaměřuje na procesní a praktické prvky a techniky řízení potřebné pro vytváření, testování a implementaci produktů a služeb. 

  Modul ST vás naučí plánovat a řídit přechod na nové, nebo revidované aplikace / služby / produkty vytvořené v průběhu fáze "Service Strategy and Service Design" v životním cyklu ITIL.

  Techniky, které si osvojíte v modulu ST pomáhají organizacím lépe zvládat a řídit změny IT služeb v souladu s požadavky uživatelů a v návaznosti na obchodní strategii. Service Transition je také potřebné pro flexibilní řízení změn a zlepšování poskytovaných služeb.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)
  • Povinné předpoklady: ITIL Foundation level (certificate)
  • Pomůcky u zkoušky: Nejsou povoleny. Politika uzavřené knihy.

  ITIL® Service Transition kurz>

  ITIL® Service Transition certifikace>

  itil service transition

  ITIL® Continual Service Improvement

  ITIL Intermediate Continual Service Improvement

  Se zaměřuje na techniky "neustálého zlepšování IT služeb" v celém životním cyklu ITIL

  Díky CSI mohou organizace strategicky řídit rozvoj produktů a služeb, které jsou vytvořené dle principů ITIL Strategy, Design, Transition a Operation cyklu IT služeb

  Obsahuje také pokyny o nástrojích a technologiích, které mohou být použity k podpoře CSI, jakož i hodnocení rizik a řízení kritických faktorů úspěchu. CSI pomáhá organizacím přizpůsobovat se měnícím potřebám koncových uživatelů a také zvyšovat efektivitu a návratnost investic.

  Formát zkoušky:

  • Délka: 90 min.
  • Počet otázek: 40
  • Formát: výběr správné odpovědi
  • Minimální úspěšnost: 70% (28 otázek ze 40)
  • Povinné předpoklady: ITIL Foundation level (certificate)
  • Pomůcky u zkoušky: Nejsou povoleny. Politika uzavřené knihy.

  ITIL® CSI kurz>

  ITIL® CSI certifikace>

  itil service operation

  Chcete získat dárek k narozeninám?