Certifikace M_o_R®

Certifikační schéma nabízí 2 mezinárodně uznávané certifikace. Foundation a Practitioner. TAYLLORCOX je držitelem akreditace Axelos a má nejvyšší titul ATO (Accredited Training Organisation).

  Certifikace M_o_R<sup class='sup'>®</sup>

  MoR Intro

  Manažerský úvod do řízení rizik

  1/2 denní manažerský průřez metodikou. Benefitem je udělení tzv. RISK Management Leaving Awards. Certifikát o absolvování školení je vydaný v rámci RCB (Registred Certification Body) organizace TAYLLOR&COX ltd.

  • bez certifikační zkoušky;
  • certifikát vydaný ihned po školení;
  • absolventům doporučujeme kurz RISK Foundation.
  MoR Intro

  MoR Foundation

   Základy Management of Risk

  Cílem této úrovně je ověřit že absolvent získal komplexní manažerské znalosti frameworku Management of Risk pro identifikaci, hodnocení a eliminaci rizik napříč organizací. Certifikační test se týká Principů, Procesů a Přístupů k řízení rizik. Tato úroveň je zároveň požadována před úrovní  RISK Manager Practitioner.

  • 75 otázek, výběr odpovědi
  • 60 minut na test, uzavřené kniha
  • 5 otázek je testovacích a nejsou započítávány
  • úspěšná certifikace min. 35 správných odpovědí (50%)

  M_o_R Foundation kurz>

  M_o_R® Foundation certifikace>

  MoR Foundation

  MoR Practitioner

  Enterprise Risk Management

  Cílem certifikace RISK Manager v úrovni Practitioner  je ověření komplexních znalostí řízení rizik se zaměřením na implementaci a optimalizaci postupů v organizaci, za všech okolností. Certifikační test přezkoumává odborné znalosti na konkrétních situacích a příkladech. V tom se liší od úrovně Foundation, která je více zaměřena na komplexní test znalostí v základní úrovni.

  • 4 okruhy otázek, se zadaným scénářem a přílohami
  • každý z okruhů obsahuje 20 otázek, každá je za 1 bod
  • absolventem od 50% správných odpovědí pro splnění zkoušky (40 bodů)

  M_o_R Practitioner kurz>

  M_o_R® Practitioner certifikace>

  MoR Practitioner

  Jazykové verze zkoušky

  The M_o_R Foundation, Practitioner and Practitioner Re-registration examinations are available in the following languages:

  • Dutch (Foundation only)
  • English (all examinations)
  • German (Foundation only)
  • Polish (all examinations)
  • Romanian (Practitioner and Practitioner Re-registration only)
  Jazykové verze zkoušky

  Chcete získat dárek k narozeninám?