Podniková architektura

Popis organizační obchodní činnosti a podkladové podpory IS / IT pro tuto operaci. Využití architektonické disciplíny na nejobtížnějších vrstvách organizace.

Podniková architektura se obvykle vztahuje na probíhající komunikaci a řízení změn a obvykle zahrnuje obchodní strukturu, prostředí IS / IT, identifikaci příležitostí strategického zlepšování a identifikaci aktivit transformace velkého rozsahu.

Použito v metodice