Posouzení

Posouzení pro učení je nejlépe popsáno jako proces, kterým učitelé využívají hodnotící informace k přizpůsobení svých učebních strategií a studenti upravují své učební strategie. Posouzení, výuka a učení jsou neoddělitelně propojeny, protože každý informuje ostatní.

Použito v metodice