Požadavek

Prohlášení o potřebě, které musí systém realizovat.

Použito v metodice