Přístup

Modeluje přístup koncepcí chování k obchodním nebo datovým objektům.

Použito v metodice