Správa

Proces sledování a řízení podniku (nebo prostředí IS / IT) pro dosažení požadovaných obchodních výsledků.

Použito v metodice