Agilní metody

Zejména metody vývoje softwaru, které aplikují projektový přístup (často) pomocí krátkých iterací s časovým rámcem, kde jsou výrobky postupně rozvíjeny. PRINCE2 a MoV jsou kompatibilní s agilními principy.


Agile methods

Principally, software development methods that apply the project approach of (often) using short time-boxed iterations where products are incrementally developed. PRINCE2 and MoV are compatible with agile principles.

Použito v metodice