Aktiva klienta

Jakýkoli zdroj nebo schopnost zákazníka.

Použito v metodice