Aktivita

Generic - funkce, poslání, akce nebo sbírka akcí.

ITIL - soubor opatření určených k dosažení konkrétního výsledku. Činnosti jsou obvykle definovány jako součásti procesů nebo plánů a jsou dokumentovány v postupech.

PPM - proces, funkce nebo úkol, který se v průběhu času vyskytuje, má rozpoznatelné výsledky a je spravován. Obvykle je definován jako součást procesu nebo plánu.

Použito v metodice