AMIS

Informační systém řízení dostupnosti

Sada nástrojů, dat a informací, které slouží k podpoře správy dostupnosti.


AMIS

Availability management information system (

A set of tools, data and information that is used to support availability management.

Použito v metodice