Analytické modelování

Technika, která používá matematické modely k předpovídání chování služeb IT nebo jiných konfiguračních položek. Analytické modely se běžně používají při řízení kapacity a řízení dostupnosti.

Použito v metodice