Analýza citlivosti

Technika pro testování robustnosti výpočtu nebo modelu posouzením dopadu změny vstupů, aby odrážel riziko, že výpočet nebo model nemusí být přesné.

Použito v metodice