Bezpečnost

Rámec politiky, procesů, funkcí, norem, pokynů a nástrojů, které zajišťují, že organizace může dosáhnout svých cílů řízení informační bezpečnosti.


Security

The framework of policy, processes, functions, standards, guidelines and tools that ensures an organization can achieve its information security management objectives.

Použito v metodice