Blízkost

Of risk

Časový faktor a to, jak blízká je událost: rizika se objeví v určitých časech a závažnost jejich dopadu se bude lišit v závislosti na tom, kdy k nim dojde.

Použito v metodice