CAB

Změna poradního sboru

Skupina lidí, kteří podporují hodnocení, stanovení priorit, schvalování a plánování změn. Změna poradního sboru se obvykle skládá ze zástupců: všech oblastí poskytovatele IT služeb, podnikání a třetích stran, jako jsou dodavatelé.


CAB

Change advisory board

A group of people who support the assessment, prioritization, authorization and scheduling of changes. A change advisory board is usually made up of representatives from: all areas within the IT service provider the business and third parties such as suppliers.

Použito v metodice