CCM

Správa kapacit součástí

Podproces řízení kapacity odpovědný za pochopení kapacity, využití a výkonu položek konfigurace. Data jsou shromažďována, zaznamenávána a analyzována pro použití v kapacitním plánu.


CCM

Component capacity management

The sub-process of capacity management responsible for understanding the capacity, utilization and performance of confitguration items. Data is collected, recorded and analysed for use in the capacity plan. See also business capacity management; service capacity management.

Použito v metodice