Ceny

Ceník je aktivita pro stanovení toho, kolik zákazníků bude účtováno.

Použito v metodice