Chronologická analýza

Technika používaná k identifikaci možných příčin problémů. Veškeré dostupné údaje o problému se shromažďují a třídí podle data a času a poskytují detailní časovou osu. To umožňuje určit, které události mohly být spuštěny jinými uživateli.

Použito v metodice