Cíl úrovně služby

Závazek, který je dokumentován v dohodě o úrovni služeb. Cíle na úrovni služeb jsou založeny na požadavcích na úroveň služeb a jsou potřebné k zajištění toho, aby služba IT mohla splnit obchodní cíle. Měly by být SMART a jsou obvykle založeny na klíčových ukazatelích výkonnosti.

Použito v metodice