Cobit

Cíle řízení pro informace a související technologie

COBIT poskytuje vedení a osvědčené postupy pro řízení IT procesů. Vydává jej ISACA ve spolupráci s ITGI (IT Governance Institute).


Cobit

Control Objectives for Information and related Technology

COBIT provides guidance and best practice for the management of IT processes. It is published by ISACA in conjunction with the IT Governance Institute (ITGI).

Použito v metodice