Deming cyklus

Čtyřstupňový cyklus pro řízení procesů, připsaný Edwardovi Demingovi. Plan-Do-Check-Act se také nazývá Deming cyklus. Plán - navrhnout nebo revidovat procesy, které podporují IT služby; Do - implementujte plán a řídí procesy, kontrola - měření procesů a služeb IT, srovnání s cíli a vytváření zpráv, zákon - naplánujte a proveďte změny ke zlepšení procesů.

Použito v metodice