DIKW

Informace znalosti a moudrosti

Způsob porozumění vztahům mezi daty, informacemi, znalostmi a moudrostí. DIKW ukazuje, jak každá z nich staví na ostatních.


DIKW

Data-to-Information-to- Knowledge-to-Wisdom

A way of understanding the relationships between data, information, knowledge and wisdom. DIKW shows how each of these builds on the others.

Použito v metodice