Dodavatel

Generic - Strana, která dodává zboží nebo služby.

ITIL - Třetí strana odpovědná za dodávku zboží nebo služeb, které jsou povinny poskytovat služby IT. Mezi příklady dodavatelů patří prodejci hardwarových a softwarových produktů, poskytovatelé sítí a telekomunikací a outsourcingové organizace.

PPM - Osoba, skupina nebo skupiny odpovědné za dodávku specializovaných produktů projektu.


Supplier

Generic – A party who supplies goods or services.

ITIL – A third party responsible for supplying goods or services that are required to deliver IT services. Examples of suppliers include commodity hardware and software vendors, network and telecom providers, and outsourcing organizations. See also supply chain; underpinning contract.

PPM – The person, group or groups responsible for the supply of the project’s specialist products.

Použito v metodice