Dokument

Informace v čitelné podobě. Dokument může být papírový nebo elektronický - například prohlášení o politice, dohoda o úrovni služeb, záznam o událostech nebo schéma uspořádání počítačové místnosti.

Použito v metodice