Doručitelný

Generic - Konečný výsledek vyplývající ze snahy.

ITIL - Něco, co musí být poskytnuto pro splnění závazku v dohodě o úrovni služeb nebo ve smlouvě. Používá se také neformálnějším způsobem jako plánovaný výstup jakéhokoli procesu.

PPM - Specializovaný produkt (hmotný nebo nehmotný artefakt), který je vyroben, vytvořen nebo vytvořen v důsledku plánované činnosti a předán uživateli.

Použito v metodice