Důvěrnost

Zásada zabezpečení, která vyžaduje, aby k těmto údajům přistupovala pouze oprávněná osoba.


Confidentiality

A security principle that requires that data should only be accessed by authorized people.

Použito v metodice