Důvěrnost

Zásada zabezpečení, která vyžaduje, aby k těmto údajům přistupovala pouze oprávněná osoba.

Použito v metodice