Efektivita nákladů

Míra rovnováhy mezi efektivitou a cenou služby, procesu nebo činnosti. Ekonomický proces je takový, který dosahuje svých cílů s minimálními náklady. 

Použito v metodice