eSCM-CL

eSourcing Capability Model pro organizace zákazníků

Rámec pro pomoc organizacím při jejich analýze a rozhodování o modelech a strategiích poskytování zdrojů. Vyvinula ji Carnegie Mellonova univerzita v USA.


eSCM-CL

eSourcing Capability Model pro organizace zákazníků

A framework to help organizations in their analysis and decision- making on service sourcing models and strategies. It was developed by Carnegie Mellon University in the US. See also eSourcing Capability Model for Service Providers.

Použito v metodice