Fáze zahájení

Doba, od které projektová rada schvaluje zahájení projektu až po schválení projektu (nebo se rozhodne nepokračovat v projektu). Podrobné plánování a zavedení infrastruktury pro řízení projektů je pokryto procesem zahajování projektu.


Initiation stage

The period from when the project board authorizes initiation to when it authorizes the project (or decides not to go ahead with the project). The detailed planning and establishment of the project management infrastructure is covered by the Initiating a Project process.

Použito v metodice