Fixní aktiva

Hmotný podnikatelský majetek, který má dlouhodobou užitečnou životnost - například budovu, pozemku, server nebo softwarovou licenci.

Použito v metodice