Fixní cena

Náklady, které se nebudou lišit v závislosti na využití služeb IT - například náklady na hardware serveru. 

Použito v metodice