Hlavní incident

Nejvyšší kategorie dopadu události. Velký incident má za následek významné narušení podnikání.

Použito v metodice