Hodnotový index

Měřítko toho, jak dobře vyhovuje volba, projekt nebo produkt jednotlivě hodnotový ovladač nebo souhrn všech hodnotových ovladačů. Představuje míru spokojenosti zákazníků.


Value index

A measure of how well an option, project or product satisfies an individual value driver or the aggregate of all value drivers. It represents a measure of customer satisfaction.

Použito v metodice