Host web

Místo, kde probíhá projektová práce (například stavba nebo staveniště).


Host site

A site where project work is being undertaken (for example, an of ce or construction site).

Použito v metodice