Host web

Místo, kde probíhá projektová práce (například stavba nebo staveniště).

Použito v metodice