Hranice

Rozsah toho, co bude program pokrývat, rozsah jeho působnosti a pravomoc.

Použito v metodice