ICT

Informační a komunikační technologie.


ICT

Information and communications technology.

Použito v metodice