Identifikace rizika

Určení toho, co by mohlo představovat riziko proces popisu a výčtu zdrojů rizika (hrozby a příležitosti).

Použito v metodice