Identita

Jedinečný název, který slouží k identifikaci uživatele, osoby nebo role. Identita se používá k udělení práv tomuto uživateli, osobě nebo roli. Příkladem totožnosti může být uživatelské jméno SmithJ nebo role "manažer změn".

Použito v metodice