Incident

Neplánované přerušení služby IT nebo snížení kvality služby IT. Selhání položky konfigurace, které dosud neovlivnilo službu, je také událostí - například selhání jednoho disku ze sady zrcadel.

Použito v metodice