Informační systém

Informace používané pro podporu rozhodování manažery. Informace o řízení jsou často generovány automaticky nástroji podporujícími různé procesy správy IT služeb. Informace o řízení často zahrnují hodnoty klíčových ukazatelů výkonu, jako například "procento změn vedoucích k událostem" nebo "první rychlost x ".

Použito v metodice