Integrita

Zásada bezpečnosti, která zajišťuje, že údaje a konfigurační položky jsou upraveny pouze oprávněnými pracovníky a činnostmi. Integrita zvažuje všechny možné příčiny modifikace, včetně selhání softwaru a hardwaru, environmentálních událostí a zásahů člověka.

Použito v metodice