Interní metrika

Metrika, která se používá u poskytovatele IT služeb ke sledování efektivity, účinnosti nebo efektivity nákladů interních procesů poskytovatele IT služeb. Interní metriky nejsou zpravidla hlášeny zákazníkovi služby IT.

Použito v metodice