IT infrastruktura

Všechny hardwarové, softwarové, sítě, zařízení atd., které jsou potřebné k vývoji, testování, dodávce, monitorování, řízení nebo podpoře aplikací a IT služeb. Termín zahrnuje všechny informační technologie, ale nikoli přidružené osoby, procesy a dokumentaci.

Použito v metodice