IVR

Interaktivní hlasová odpověď

Formulář automatické distribuce hovorů, která přijímá vstup uživatele, například stisknutí tlačítek a mluvené příkazy, pro identifikaci správného místa určení příchozích hovorů.


IVR

Interactive voice response

A form of automatic call distribution that accepts user input, such as key presses and spoken commands, to identify the correct destination for incoming calls.

Použito v metodice