Jednotka nákladů

Kategorie nejnižší úrovně, do které jsou přiděleny náklady, jsou nákladové jednotky obvykle věci, které lze snadno počítat (např. čísla zaměstnanců, softwarové licence) nebo věci snadno měřitelné (např. využití CPU a spotřeba elektrické energie). Jednotky nákladů jsou zahrnuty do nákladových prvků.


Cost unit

The lowest-level category to which costs are assigned, cost units are usually things that can be easily counted (e.g. staff numbers, software licences) or things easily measured (e.g. CPU usage, electricity consumed). Cost units are included within cost elements. For example, a cost element of ‘expenses’ could include cost units of hotels, transport, meals etc.

Použito v metodice