Jednotka nákladů

Kategorie nejnižší úrovně, do které jsou přiděleny náklady, jsou nákladové jednotky obvykle věci, které lze snadno počítat (např. čísla zaměstnanců, softwarové licence) nebo věci snadno měřitelné (např. využití CPU a spotřeba elektrické energie). Jednotky nákladů jsou zahrnuty do nákladových prvků.

Použito v metodice