Kodex praxe

Pokyny publikované veřejným subjektem nebo normalizační organizací, jako je ISO nebo BSI. Mnoho standardů se skládá z kódu praxe a specifikace. Kodex praxe popisuje doporučené osvědčené postupy.

Použito v metodice